Τι είναι ένας μηχανισμός συσκευασίας με φουσκάλες;

March 4, 2024

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Τι είναι ένας μηχανισμός συσκευασίας με φουσκάλες;

Υπάρχουν τέσσερα κύρια συστατικά που εμπλέκονται στην συσκευασία κυψελών. Αυτά είναι το φιλμ σχηματισμού, το κάλυμμα, η θερμική επικάλυψη και οι εκτυπώσεις.Θερμομόρφωση και ψυχρόμόρφωση.

Η θερμομόρφωση χρησιμοποιείται για υλικά με βάση τα πολυμερή, ενώ η ψυχρή μέθοδος είναι για το στρωμένο αλουμίνιο.